Сабақ жоспарлары

БОЗҚАРАҒАН


Бозқараған...
Көрдің бе бозқараған?
Сирень исі аңқиды боз даладан.
Бозқараған - тікенек, тікенге өскен 
Сирень гүлін ешкім де қозғамаған. 
(Соның аты, біздіңше - Бозқараған.)

Қара судың жағасы бозқараған, 
Бозқараған бұтағын қозғама адам. 
Бозқараған ішінде бойжеткенге, 
Бозбалалар бозарып көз қадаған.

Администратор 2019-10-23

Жүрек - теңіз, қызықтың бәрі - асыл тас

Жүрек— теңіз, қызықтың бәрі — асыл тас,

Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас.

Жүректен қызу-қызба кете қалса,

Өзге тәннен еш қызық, іс табылмас.

Достық, қастық, бар қызық—жүрек ісі,

Ар, ұяттың бір ақыл — күзетшісі.

Ар мен ұят сынбаса, өзге қылық.

Арын, алқын — бұл күннің мәртебесі.

Қартаң тартқан адамнан от азаймақ,

От азайса, әр істің бүрі тайғақ.

Шаруаң үшін көрінген ақыл айтып,

Жолың тайғақ, аяғың тартар маймақ.

Администратор 2019-10-23

КӨКТЕМ ДЕ КЕЛЕР


Көп кешікпей көктем де келер енді, 
Көгеретін тіршілік көгереді.
Қу бұтағы арса-арса кәрі еменге, 
Келер көктем, білмеймін, не береді?

Көп кешікпей көктем де келер енді, 
Көгереді ауылдың төңірегі.
Ерте кеткен досымның қабірі тұр, 
Келер көктем, білмеймін, не береді?

Администратор 2019-10-23

Жұмбақ (Алла мықты жаратқан сегіз батыр)

ЖҰМБАЌ

Алла мыќты жаратќан сегіз батыр,

Баяғыдан соғысып әлі жатыр.

Кезек-кезек жығысып, жатып-тұрып.

Кім жығары белгісіз түбінде аќыр.

Ш е ш у і:

Мұны тапсам ойланып, аќын деңіз,

Таба алмасам, аќылды болар неміз?

Ќыс пенен жаз, күн мен түн, таќ пенен жұп.

Жаќсылыќ пен жамандыќ— болды сегіз.

Администратор 2019-10-23

Жұмбақ (Сыналар, ей, жігіттер, келді кезің)

ЖҰМБАЌ

Сыналар, ей, жігіттер, келді жерің,

Сәулең болса, бермен кел талапты ерің.

Жан ќұмары дүниеде немене екен —

Соны білсең әрнені білгендерің.

Шешуі: Білмекке құмарлық.

Администратор 2019-10-23

ШЫДА, ШЫДА


Шыда, шыда,    
Шыдай түс, шыда тағы, 
Шыдамдыны мына өмір ұнатады 
Үміттің Құлан иек құла таңы, 
Әйтеуір бір атады, бір атады...

Өкінбе, өкпелеме, бүгініңе,
Өмір, өмір!
Болмайды түңілуге.
Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, 
Қайта тұрып, қақың бар жүгіруге.

Администратор 2019-10-23

ӨМІР ЖАЙЛЫ


Өмір жайлы сұрай берме сен менен 
Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. 
Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар, 
Қан майданнан жалғыз ұлы келмегең.

Жесір келін, бір нәресте көрмеген, 
Жетім шалды бала орнына тербеген. 
Өмір жайлы не түсінем мен деген... 
Өмір жайлы сұрай берме сен менен.

Администратор 2019-10-23

СҮЙГЕН ЕРІН


Сүйгісі келе берер сүйген ерін, 
Сүй, жаным!
Сүйкімді бір күйге енемін.
Жүрегіміз жақыннан бірге соқсын, 
Ағытшы бешпетіңнің түймелерің?

Сүй, жаным!
Сүйе бергін, кім біледі...
Бір кезде еске аларсың түнді, мені.
...Жалт етіп өте шыққан баяғыда, 
Жастықтың талықсыған бір күні еді.

Администратор 2019-10-23

Жұмбақ (Қара жер адамзатқа болған мекен)

ЖҰМБАЌ

Ќара жер адамзатќа болған мекен,

Ќазына іші толған әртүрлі кен.

Ішінде жүз мың түрлі асылы бар,

Солардың ең артығы немене екен?

          Ш е ш у і:  темiр


Администратор 2019-10-23

МАХАББАТ МОЛАСЫ


Аяқтап болып, махаббат дейтін сапарды,
Қозы мен Баян моласы,міне,атанды.
Қалауын қанша тапқаныменен,қара тас,
Қайырымсыз ата Қарабайдайын қатал-ды.

Басына бардым, қасында тұрмын солардың,
(Қозыдай маңырап, сүймеген, сірә, боламын)
Егіз жүректі екіге бөліп мола тұр,
Тұмсығы үшкіл қанжарындай-ақ Қодардың.

Администратор 2019-10-23

МАХАББАТ ДИАЛОГЫ


Құс боп ұшып жоғалсам, не етер едің?
Сені іздеумен мәңгілік өтер едім.
Отқа түсіп өртенсем, не етер едің?
Күл боп бірге соңыңнан кетер едім.
Бұлдырасам сағымдай не етер едің?
Жел боп қуып, ақыры жетер едім.
Қайғы әкелсем басыңа не етер едің?
Қойшы, сәулем, бәрін де көтеремін.

Администратор 2019-10-23

АҢСА, ЖАНЫМ


Мен тілейін.
Жарқыным, сен де тіле:
Жақсылық орнасын деп жер бетіне. 
Аққу тіле айдынның келбетіне,
Айдын тіле аққуды тербетуге.

Мен аңсаймын.
Сен-дағы аңса жаным:
Жақсыдан жайлап ескен жан самалын. 
Аңса, жаным,
Зарығып, шарша, жаным,
Қалса да қанша ғұмыр, қанша амалың. 
Аңса, жаным!

Администратор 2019-10-23

ЖАНЫМ, СЕН ЖАСЫМАҒЫН


Көбейте берме, жаным, шашың ағын, 
Жаным, сен жасымағын, жасымағын! 
Нөсерлетіп, бір сәтте басыламын, 
Шашылады шұғылам, ашыламын.

Ұшқындарын жан-жаққа шашыратқан,
Кездерім бар кей-кейде жасын атқан. 
Қара бұлтқа қара да басымдағы,
Күн шығады деп ойла осы жақтан.

Администратор 2019-10-23

БАҚЫТЫМ МЕНІҢ АЛЫСТА


Алданбайын арзанқол жұбанышқа, 
Алданып жұбанышқа, құрақ ұшпа!
Қазір менен кашықтап куаныш та, 
Әйтеуір, бір бақытым түр алыста.

Белгісіз жетем бе оған, жетпеймін бе, 
Қалам ба орта жолда жетпей мүлде? 
Әйтеуір, бір бақытым тұр алыста,
Көрем бе, көгерем бе, көктеймін бе?!

Администратор 2019-10-23

Адастым

Артымда қазақ қалың ел,
Тақтақ жалғыз қара жол,
Кетіп бара жатыр ем.
Бейнетті, бітпес ұзын жол,
Отсыз, сусыз бетпақ шөл,
Мың мехнатқа батып ем.
Жұбаныш - жол біреу-ақ,
Үмітім алтын айдан да ақ,
Сонымен ойды жоюшы ем...
Далаға өлік жан салып,
Әлсін-әлсін ән салып,
Өлеңдетіп қоюшы ем...
Әлдеқайдан шу шықты,
Қып-қызыл қан-ту шықты,
Жердің жүзін түн басты.
Шегір көзді, сары шаш,
Бәрі тырдай жалаңаш,-
Жан-жағымды жын басты.
Әлденені бөлісіп,
Ыржиысып күлісіп,
Ән жер, мін жер жылт-жылт оқ.
Жел ұлиды, өкіред,
Жындар жалп-жалп секіред...
Қара жолдан сүрлеу жоқ.
Артымда елім бар еді,
Алдымда жолым бар еді,
Ел де жоқ қазір, жол да жоқ...
Табылар жолың, тарылма,
Жылама, жынға жалынба,
Таң атқанша күн де жоқ.

Администратор 2019-10-23

БАҚЫТ ДЕГЕН


«Мұгалима бізге бақыт туралы 
шығарма жаздырды. Бақыт деген 
не екенін мен қайдан білейін..»

 

Бақыт деген - сенің бала күндерің, 
Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің.
Бақытын да, басқасын да білмеуің,
Бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің.

Администратор 2019-10-23

Интернатта оқып жүр

Интернатта оқып жүр

Талай қазақ баласы — 

Жаңа өспірім, көкөрім, 

Бейне қолдың саласы. 

Балам закон білді деп, 

Қуанар ата-анасы,  

Ойында жоқ олардың 

Шариғатқа шаласы.

Орыс тілі, жазуы —

Білсем деген таласы. 

Прошение жазуға 

Тырысар келсе шамасы. 

Ынсапсызға не керек 

Істің ақ пен қарасы.

Нан таппаймыз демейді, 

Бүлінсе елдің арасы. 

Еждићатсыз, михнатсыз 

Табылмас ғылым сарасы. 

Аз білгенін көпсінсе,  

Көп қазаққа епсінсе, 

Кімге тиер панасы? 

Орыс теріс айтпайды 

Жаман бол деп оларды,

Қаны бұзық өзі ойлар

Қу менен сұм боларды, 

Орыста қалар жаласы. 

Бұл іске кім виноват —

Я Семейдің қаласы?

Я қазақтың аласы?

Ойында жоқ бірінің 

Салтыков пен Толстой,

Я тілмаш, я адвокат 

Болсам деген бәрінде ой, 

Көңiлінде жоқ, санасы. 

Ақылы кімнің бар болса, 

Демес мұны тілі ащы. 

Айтыңызшы болсаңыз

Здравомыслящий,  

Ақыл айтпай ма ағасы?

Пайда ойлама, ар ойла, 

Талап қыл артық білуге. 

Артық ғылым кітапта 

Ерінбей оқып көруге. 

Военный қызмет іздеме 

Оқалы киім киюге,

Бос мақтанға салынып, 

Бекер көкiрек керуге. 

Қызмет қылма оязға. 

Жанбай жатып сөнуге. 

Қалай сабыр қыласың

Жазықсыз күнде сөгуге?

Өнерсіздің қылығы — 

Тура сөзін айта алмай, 

Қит етуге бата алмай, 

Қорлықпенен шіруге; 

Аз ақшаға жалданып

Администратор 2019-10-23

ҚЫРҚЫНШЫ ЖЫЛДАР


Рас, қайғы-қасіреті бар қаатаған,
 Ғұмырлар бар батқан және батпаған 
Әкелгенмен әр адамға бір қайғы,
Сол жылдарға қарғыс айту жат маған.

Жанды-жансыз бар табиғат түнерген,
Әр кеудеде бір шер барын білсем мен.
Қан майданда ерлік етсе біреулер 
Қарсы жауға біз де шықтық түренмен.

Администратор 2019-10-23

Кейде есер көңіл құрғырың

Кейде есер көңіл ќұрғырың

Махаббат іздеп талпынар,

Ішем деп бейнет сусынын

Асау жүрек алќынар.

Тартќан бейнет, өткен жас

Жүректің отын сөндірмес.

Махаббат— өмір көркі рас,

Өлген ол да үндемес.

Махаббатсыз — дүние бос,

Хайуанға оны ќосыңдар.

Ќызыќтан өзге ќалсаң бос,

Ќатының, балаң, досың бар.

Жүрегі жұмсаќ білген ќұл

Шын дос таппай тыншымас.

Пайда, маќтан бәрі —тұл,

Доссыз ауыз тұшымас.

Администратор 2019-10-23

МЕН СЕНІ ҰНАТАМЫН


Мен сені ұнатамын,
Дегенменен,
Басқадан көрмегенді сенен көрем. 
Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр,
Бір күні ғайып болсам егерде мен.

Басқадан көрмегенді сенен көрем, 
Сен биікте жүрсін деп төмендегем. 
Кім екен мені өзіңе дуалаған?!
О, тоба!
Мен неғылған өлермен ем..

Администратор 2019-10-23

Келдік талай жерге енді

Келдік талай жерге енді,

Кіруге-аќ, ќалдыќ көрге енді.

Ќызыл -тілім буынсыз,

Сөзімде жаз бар шыбынсыз,

Тыңдаушымды ұғымсыз

Ќылып тәңірім бергенді

Осы жасќа келгенше,

Өршеленіп өлгенше,

Таба алмадыќ бір адам

Біздің сезге ергенді.

Өмірдің өрін тауысып,

Білімсізбен алысып,

Шыќтыќ міне белге енді.

Енді аяңда, жығылма,

Сыймас жерге тығылма,

Ќой бұрынғы желгенді

Ќайғы шығып иыќќа.

Ќамалтпасын тұйыќќа,

Сергі, көңілім, сергі енді

Балапан ќұстай оңдалып.

Ќанатыңды ќомданып,

Жатпа ұяда, ќорғанып,

Ұш, көңілім, көкке, кергі енді

Көңілде ќайғы, ќалың зар,

Айтатұғын сөзім бар,

Салсын ќұлаќ, ұќќандар,

Өрбі, сөзім, өрбі енді!

Іште ќайғы дерт пысып,

Көкіректі өрт ќысып,

Айтуға көңілім тербенді.

Өзің жалғыз, надан көп,

Ұќтырасың сен не деп,

Әулекі, арсыз елге енді?

Тыныштыќ сүймей ќышынып,

Өтірікке түсініп,

Пәледен тұрмас шошынып,

Тұл бойын желік жеңгенді.

Туған жерді ќия алмай,

Тентекті жеңіп, тия алмай,

Әлі отырмыз ұялмай,

Таба алмадыќ, өңге елді.

Әзілде тәңірім сорлы етті,

Арсыз елмен әуре етті,

Жалғыз үйде күңірентті,

Тағдырға білдік көнгенді,

Адам деген даңќым бар,

Адам ќылмас халќым бар,

Өтірік пен өсекке

Бәйге атындай аңќылдар,

Тұла бойым шіміренді.

Барма топќа шаќырмай,

Жат үйіңде шатылмай,

Шыдармын ба, япырмай,

Жатуға шыќпай үйде енді?

Ќатыныңның, ойнасын

Көрсең, білсең ќоймасын ,

Не ойлар едің, өз басың,

Сонымен тең біз де енді.

Администратор 2019-10-23

ЕСІҢЕ МЕНІ АЛҒАЙСЫҢ


Нұр жауып тұрған көктемде, 
Гүл тере барсаң бөктерге, 
Қоңыраулатқан аспанды 
Найзағай шаншып өткенде, 
Есіңе мені алғайсың!

Тұнжырап тұрған орманға, 
Тұнжырап жалғыз барғанда. 
Мен бар деп мына жалғанда,
Жоқ деген сөзге алданба. 
Есіңе мені алғайсың!

Администратор 2019-10-23

Кешегі Оспан ағасы

Кешегі Оспан ағасы

Кісінің малын жемепті.

Мал сұраған кісіге

Жоқ, қайтемін демепті.

Қуаты артық, ойы кең,

Жұрттың бәрін шенепті.

Досына дәл — жаз, жауға — аяз,

Алысқанды денепті.

Адалдық үшін алысып,

Жегішке ақы төлепті.

Бас шайқаймын дегеннің

Басына салды әлекті.

Қадыры қалың, малы көп,

Қылмаған кімге себепті?

Алақолсыз мырза еді,

Кем-кетікті елепті.

Оны да алды бұл өлім,

Сабыр қылсақ керек-ті.

Администратор 2019-10-23

ОЛ ШАҚТЫ ҚАЙТЕМ


Көлшікте, біздің іргеде,
Бақаның хоры басталған.
Күнде де, айлы түнде де,
Сорғалап нүр түр аспаннан.

Қоңыр үй. Тозған. Қазақы, 
Болмайтын онда терезе.
Тозбайтын еді ғажабы,
Шаңырақ, уық, кереге.


Администратор 2019-10-23

КҮРЕҢ КҮЗ


Қош енді, қош бол, күрең күз! 
Күрең мұң саған жібердім. 
Күлермін деп ем, түнердің,
Білермін, қалай, білермін?!
Күп-күрең менің реңім,
Қош енді, қош бол, күрең күз!
Жаз келер және жап-жасыл, 
Жақсылық тағы тілермін,
Жадырап өмір сүрермін,
Қош енді, қош бол, күрең күз!

Администратор 2019-10-23