Сабақ жоспарлары

Адасқанның алды — жөн, арты — соқпақ

Адасқанның алды — жөн, арты — соқпақ,

Оларға жөн арамның сөзін ұқпақ. 

Қас маңғаз малға бөккен кісімсініп, 

Әсте жоқ кеселді істен биттей қорқпақ.

Бір аршопке шапаны сондай шап-шақ, 

Мүшесінен буынып, басады алшақ. 

Қарсы алдына жымырып келтірем деп, 

Ақ тымақтың құлағы салтақ-салтақ.

Жаздыкүні ақ бөркі бүктелмейді-ақ, 

Қолында бір сабау бар о-дағы аппақ, 

Керегеге сабауды шаншып қойып, 

Бөркін іліп, қарайды жалтақ-жалтақ.

Қу шалбар қулығына болған айғақ, 

Тізесін созғылайды қалталанса-ақ. 

Ұстаудағы кісідей мезгілі бар, 

Күні бойы шешініп, бір т...-ақ.

Тірі жанға құрбы боп жап-жасында-ақ, 

Қалжыңдамақ, қасынбақ, ыржаңдамақ, 

Бет-аузын сөз сөйлерде жүз құбылтып, 

Қас кермек, мойын бұрмақ, қоразданбақ.

Осындай сидаң жігіт елде мол-ақ,

Бәрі де шаруаға келеді олақ.

Сырын түзер біреу жоқ, сыртын түзеп, 

Бар өнері — қу борбай, сымпыс шолақ.

Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 

Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ. 

Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып,

Сәлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ.


Администратор 2019-10-23

Асқа, тойға баратұғын

Асќа, тойға баратұғын,

Жаны асығып жас жігіт,

Ќолға кетті жауға бір күн,

Тірі адамның ісі — үміт.

Ќозғады жау батыр ерді,

Жауға сойќан салғалы.

Ќалыңдығы ќала берді,

Жатыр еді алғалы.

Асыќсаң да, шырағым,

Саған деген ќұданың

Жазылған ќандай жарлығы,

Есіткен жоќ ќұлағың.

Ќалыңдыќ ќұшып, сүюге

Күйеуіне ынтызар.

Келісімен тиюге

Дайындалған ойы бар.

Көйлегін аќтан тіккіштеп,

Күні-түні демалмай,

Бітіруге жүр күштеп.

Асыќќансып, тоќталмай.

Сен асыќќан екен деп,

Алла әмірін өзгертпес.

Айтќаның болар ма екен деп,

Мен ќорќамын, көз жетпес,

Жара басты кеудені,

Жаудан өлді ар үшін,

Ескермей өзге дүниені,

“Аћ!” деп өтті жар үшін.

Жамандыќ тұрмас күттіріп,

Ел есітті, ќыз білді,

Аќ көйлекті бітіріп,

Кебінім деп киді, өлді...

Ќол жетпеген некені

Сүйіп кеткен жан екен.

Көзің неге жетеді,

Ќосылмаќ, онда бар ма екен?

Шыны ғашыќ жар болса,

Неге өлдім деп налымас.

Онда екеуі кез келсе,

Бірін бірі, танымас.


Администратор 2019-10-23

Ағыбайға

Адам деп есеп қылма Ағыбайды,

Анттан қорқып, құдайды танымайды.

Сабын жаққан терідей жылп-жылп етіп,

Шіркін-ай, бір орыннан табылмайды.


Администратор 2019-10-23

Болды да партия

Болды да партия,

Ел іші жарылды,

Әуремін мен тыя

Дауың мен шарыңды.

Ќұрбыдай ќош тұттым

Жасың мен кәріңді.

Жоќтамай ұмыттым

Аќыл мен нәріңді.

Ортаға кеп салдым

Өзімде барымды.

Япырмау, неңді алдым,

Сау ќоймай арымды?

Ойымнан ой бөліп,

Ќозғадың тамырды.

Көңілге тік келіп,

Кетірдің сабырды.

Ойым да аќ, жарым да аќ,

Кеңімді, тарымды

Ќарасам байымдап

Сөзің сол сарынды

Өсекке салмаңдар

Ойымды, жарымды.

Өлшеуге алмаңдар,

Ойым бек тарылды.

Ұрыңнан асырдың

Сұм тілді ќарынды.

Жасырдым, жасырдым,

Енді айттым зарымды.

Администратор 2019-10-23

Бәкизатқа

Бәкизатым, шұбарсың,

Оқуға, өзің құмарсың.

Жазайын мен бәйітті,

Танитұғын шығарсың!


Администратор 2019-10-23

Бір биге

Мағжан Жұмабаев
Ә, биіміз, биіміз,
Түрленіп қапты үйіңіз,
Тым-ақ тәуір күйіңіз.
Байқаймын, мол ғой, тегінде,
Алатын елден сыйыңыз.
«Сен» деп сізге не дейін,
Тамұқта мәңгі күйіңіз!

Администратор 2019-10-23

СЕН СҰРАМА

Мен айтпаймын,
Сен сұрама,
Сұрама сен мен кіммін! 
Жеңетіннен жеңілдім де, 
Жеңбейтінге жеңдірдім. 

Көңіл деген құйты құсты 
Көнбейтінге көндірдім. 
Сенетінге иландырмай, 
Сенбейтінге сендірдім.

Администратор 2019-10-23

АҚПАН

Ақпан, ақпан, Қыс әлі.
Ақ түтек аяз қысады,
Арылмай жатыр даладан 
Ақсақал қыстың құшағы.

Аппақ қар тақтақ жолдарда 
Жақсы аттар, шана заулайды. 
Адыр мен қырқа, жондарда 
Ал қызыл түлкі аунайды.

Администратор 2019-10-23

КҮН ҰШЫП КЕЛЕ ЖАТЬІР

Таң атып келе жатыр,
Қарсы ал, жаным!
Қарсы ал, жаным!
Қанып іш таң саумалын.
Кешегі өткен күнмен өртеп жібер, 
Өткерген өкініштің бар салмағын.

Ай, жұлдыз абыр-сабыр араласып,
Түн кетті шымылдығын ала қашып. 
Жарқын өмір жарықсыз қалды ма деп, 
Күн ұшып келе жатыр,
Далаға шық.

Администратор 2019-10-23

ӨЛЕҢ ДЕГЕН ТУМАЙДЫ ЖАЙШЫЛЫҚТА

Өлең деген тумайды жайшылықта, 
Өлең деген тулайды қайшылықта.
Ақын болсаң жарқыным, алысқа аттан 
Күнделікті тірлікке бой суытпа.

Айшылық жол... Шөлдейсің, зарығасың,
Армандайсың, аңсайсың, сағынасың. 
Жол азабын көресің, көресің де 
Ашынасың, біресе бағынасың.

Администратор 2019-10-23

СӘБИ БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ

..Құс та болғым келмейді! Қанатым бар,
Қанатым бар күмістен жаратылған. 
Сәби болғым келеді, сәби болғым, 
Мына өмірден хабарсыз, жаңа туған.

От та болғым келмейді! Жылуым бар,
Жылуым бар, керек пе жылыныңдар. 
Әлди болғым келеді, әлди болғым – 
Күн сәулесі ойнақтап тұлымында, 
Отыратын анасы кұлынымдап.

Администратор 2019-10-23

Жүрегім, ойбай соқпа енді

Жүрегім, ойбай соќпа енді!

Бола берме тым күлкі.

Көрмейсің бе, тоќта енді,

Кімге сенсең сол шикі.

“Жетім ќозы— тас бауыр,

Түңілер де отығар”.

Сорлы жүрек мұнша ауыр

Неге ќатты соќтығар?

Сенісерге жан таба алмай,

Сенделеді ит жүрек.

Тірілікте бір ќана алмай,

Бұл не деген тентірек?

Жоќ деп едің керегің,

Топ жиып ең бір бөлек.

Кезек келер демедің,

Ендігі керек ќай керек?

Администратор 2019-10-23

АПЫРМАЙ, ТУҒАН ЖЕР-АЙ


Апырмай,
Туған жер-ай!
Теңдесер кім,
Бұл жерге сен болмасаң келмес едім. 
Кіндігімді байлаған қазығым-ай,
Сен болмасаң, бұл маңды көрмес едім.

Жат көзімен қарайды адамдарың, 
Жақын тартар құрбы да таба алмадым. 
Жас отаудың есігін ашып қалып, 
Айлам құрып, қайыра жаба алмадым...

Администратор 2019-10-23

КӨКТЕМ ДЕ КЕЛЕР


Көп кешікпей көктем де келер енді, 
Көгеретін тіршілік көгереді.
Қу бұтағы арса-арса кәрі еменге, 
Келер көктем, білмеймін, не береді?

Көп кешікпей көктем де келер енді, 
Көгереді ауылдың төңірегі.
Ерте кеткен досымның қабірі тұр, 
Келер көктем, білмеймін, не береді?

Администратор 2019-10-23

ӨМІР ЖАЙЛЫ


Өмір жайлы сұрай берме сен менен 
Өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. 
Өмір жайлы білгің келсе, қартқа бар, 
Қан майданнан жалғыз ұлы келмегең.

Жесір келін, бір нәресте көрмеген, 
Жетім шалды бала орнына тербеген. 
Өмір жайлы не түсінем мен деген... 
Өмір жайлы сұрай берме сен менен.

Администратор 2019-10-23

Жұмбақ (Қара жер адамзатқа болған мекен)

ЖҰМБАЌ

Ќара жер адамзатќа болған мекен,

Ќазына іші толған әртүрлі кен.

Ішінде жүз мың түрлі асылы бар,

Солардың ең артығы немене екен?

          Ш е ш у і:  темiр


Администратор 2019-10-23

МАХАББАТ ДИАЛОГЫ


Құс боп ұшып жоғалсам, не етер едің?
Сені іздеумен мәңгілік өтер едім.
Отқа түсіп өртенсем, не етер едің?
Күл боп бірге соңыңнан кетер едім.
Бұлдырасам сағымдай не етер едің?
Жел боп қуып, ақыры жетер едім.
Қайғы әкелсем басыңа не етер едің?
Қойшы, сәулем, бәрін де көтеремін.

Администратор 2019-10-23

БАҚЫТ ДЕГЕН


«Мұгалима бізге бақыт туралы 
шығарма жаздырды. Бақыт деген 
не екенін мен қайдан білейін..»

 

Бақыт деген - сенің бала күндерің, 
Бақытсыз-ақ бақытты боп жүргенің.
Бақытын да, басқасын да білмеуің,
Бақытсыз-ақ ойнағаның, күлгенің.

Администратор 2019-10-23

МЕН СЕНІ ҰНАТАМЫН


Мен сені ұнатамын,
Дегенменен,
Басқадан көрмегенді сенен көрем. 
Өз обалың өзіңе, өзіңнен көр,
Бір күні ғайып болсам егерде мен.

Басқадан көрмегенді сенен көрем, 
Сен биікте жүрсін деп төмендегем. 
Кім екен мені өзіңе дуалаған?!
О, тоба!
Мен неғылған өлермен ем..

Администратор 2019-10-23

Кешегі Оспан ағасы

Кешегі Оспан ағасы

Кісінің малын жемепті.

Мал сұраған кісіге

Жоқ, қайтемін демепті.

Қуаты артық, ойы кең,

Жұрттың бәрін шенепті.

Досына дәл — жаз, жауға — аяз,

Алысқанды денепті.

Адалдық үшін алысып,

Жегішке ақы төлепті.

Бас шайқаймын дегеннің

Басына салды әлекті.

Қадыры қалың, малы көп,

Қылмаған кімге себепті?

Алақолсыз мырза еді,

Кем-кетікті елепті.

Оны да алды бұл өлім,

Сабыр қылсақ керек-ті.

Администратор 2019-10-23

ҒАШЫҚПЫН!


Ғашықпын! Шын ғашықпын сол адамға!
Мен болмасам болмайын. Сол аман ба?
О, тәңірім! Неткен жан қайырылмайтын!
Жүрегі еттен бе, әлде, қоладан ба?!

Ғашықпын.Қайтіп оны жасыра алам, 
Бір алтын оның әр тал шашы маған.
Сағынайын, таусыла сағынайын, 
Сағынышқа жаралған ғашық адам.

Администратор 2019-10-23

ОТЫЗДАН АСЫП БАРАМЫН!


Сұқтанып тұрып жанарың,
Сұрыма неге қарадың?
Солай да, солай, қарағым,
Отыздан асым барамын.

Шашымның санап әр ағын,    
Таңырқай берме, қарағым.
Санаулы басқан әр адым,
Отыздан асып барамын.

Администратор 2019-10-23

Ата, бата

Мектептен (қайтты) Марияш,
Әліппесі қолында.
Шақырады оны атасы:
«Кел, құлыным, кел мұнда».
Марияш:
«Ата, ата!»- дегенде,
Атасы:
«Кұлыным ата дейді ғой!»
Марияш:
«Бата, бата!»- дегенде,
Атасы:
«Құлыным бата дейді ғой!
Бата десең, қарт атаң
Айналсын сендей ботасын!
Оқы, құлыным, әлім бол,
Атаң берді батасын!».

М. Жұмабаев

Администратор 2019-10-23

Лай суға май бітпес қой өткенге

Лай суға май бітпес қой өткенге,

Күлеміз қасқыр жалап, дәметкенге.

Сол қасқырша алақтап түк таппадым,

Көңілдің жайлауынан ел кеткен бе?

Берген бе тәңірім саған өзге туыс?

Қыласың жер-жићанды бір-ақ уыс.

Шарықтап шар тараптан көңіл сорлы

Таппаған бір тиянақ не еткен қуыс?

Күні-түні ойымда бір-ақ тәңірі,

Өзіңе құмар қылған оның әмірі.

Халиққа махлуқ ақылы жете алмайды,

Оймен білген нәрсенің бәрі — дәћрі.

Өзгені ақыл ойға қондырады,

Біле алмай бір тәңіріні болдырады.

Талып ұйықтап, көзіңді ашсымен,

Талпынып тары да ойлап зор қылады.

Көңілге шек шүбәлі ой алмаймын,

Сонда да оны ойламай қоя алмаймын.

Ақылдың жетпегені арман емес,

Құмарсыз құр мүлгуге тоя алмаймын.

Мекен берген, халық қылған ол лә мәкан

Түп иесін көксемей бола ма екен?

Және оған қайтпақсың, оны ойламай,

Өзге мақсат ақылға тола ма екен? 

Өмір жолы — тар соқпақ, бір иген жақ,

Иілтіп, екі басын ұстаған хақ.

Имек жолда тиянақ, тегістік жоқ,

Құлап кетпе, тура шық, көзіңе бақ.

Администратор 2019-10-23

Қазақ дастарқаны

Сендерменен бір бастым шыңға қадам,
Сендер барда келген жоқ мұң да маған.
Далаң анау талдырған құс қанатын,
Бабаң анау кеңдігін бұлдамаған.
Қайырмасы: 
Жылдар қалып, жылдардан озады елес,
Ата даңқы балаға мазақ емес.
Дастарқанын жимаған бабалардың
Жомарт салтын жойғандар қазақ емес!
Қайран бабам, сиремей үйің достан,
Сый болмапты сенің бұл сыйыңды асқан.
Досың түгіл, мына кең дастарқаның
Қасыңа да жатыпты-ау жиылмастан.
Көзіме нұр, ойыма қиял қосқан,
Мекенімді мұңайтсам сүйе алмастан,
Сенен туған ұлмын деп дүниеге,
Қалай тура қараймын ұялмастан?!

Администратор 2019-10-23