Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық

Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық,  

Қартаймастай көрмелік, ойланалық. 

Жастықта көкірек зор, уайым жоқ, 

Дейміз де ешнәрседен қорғаналық.

Бар ойы — өлең айтып,ән салалық, 

Біреуді қалжың, қылып қолға алалық. 

Қызды ауылға қырындап үйір болса — 

Көңiліне зор қуаныш, бір бадалық.

Демеңдер өнбес іске жұбаналық, 

Ақыл тапсақ, мал тапсақ қуаналық. 

Қызды сүйсең, бірді-ақ сүй таңдап тауып, 

Көрсе қызар, күнде асық — диуаналық.

Жастықта бір күлгенің бір қаралық, 

Күлкі баққан бір көрер бишаралық. 

Әуелі өнер ізделік қолдан келсе, 

Ең болмаса, еңбекпен мал табалық.

Той болса, тон киелік, жүр баралық, 

Бірімізді біріміз аударалық. 

Ат арықтар, тон тозар, кәдір кетер, 

Күлкіні онша күйлеп, шуламалық.

Уайым — ер қорғаны, есі барлық,

Қиыны бұл дүниенің — қолы тарлық.

“Еће-еће”ге елірме, бозбалалар,

Бұл — бес күндік бір майдан ер сынарлық,

Салынба, қылсаң-дағы сан құмарлық, 

Алдында уайым көп шошынарлық: 

Жарлылық, жалынышты жалтаң көздік, 

Сүйкімі, икемі жоқ шалдуарлық.

Әсем салдық өлгенше кiм қыларлық,  

Оған да мезгіл болар тоқталарлық. 

Ұрлық қылар, тентіреп тамақ асырар 

Болмаған соң, жұмыс қып мал табарлық.

Басында әке айтпаса ақыл жарлық, 

Ағайын табылмаса ой саларлық, 

Қалжыңбассып өткізген қайран дәурен 

Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?

Осы елде бозбала жоқ сөзді ұғарлық, 

Жақсы айғырда бие жоқ ат туарлық. 

Әйтеуір ақсақалдар айтпады деп 

Жүрмесін деп, азғана сөз шығардық