Абайдың Смағұл деген iнiсiне қиыр жайлап жүргенде айтқаны

Тау жебелеп жортады көк бөрілер,

О-дағы ат артына бөктерілер,

Қиыр жайлап, шет қонған ағайының,

Талай жанның көзіне жек көрінер.